Chico från A Houseful of Rabbits bereder sig på eventuella översvämningar. Här har han både flytetyg och proviant. Vilken liten sötnos!

Chico from A Houseful of Rabbits has a boat and plenty of food in case of flooding. What a little cutie!

Blog Image