Bi-lingual post/tvåspråkigt inlägg:

Given the recent influx of international visitors, there has been a few postings recently in English. The question is whether we might as well switch to English as default language here at bunny.nu? Reactions?

Eftersom vi har haft många utländska besökare på sistone, har flera inlägg nyligen varit på engelska. Frågan är om vi lika gärna kunde byta till engelska som standardspråk här på bunny.nu? Vad tycker du?